Helin Matkojen lisä-ja erityisehdot

Helin Matkatoimisto Oy:lta ostettuihin matkoihin sovelletaan matkojen erityisluonteen vuoksi seuraavia lisä- ja erityisehtoja. Muilta kuin näissä ehdoissa mainituin osin sovelletaan Yleisiä matkapakettiehtoja (YME).

1. Maksusuoritukset

Matkustajalla on velvollisuus tarkistaa matkavahvistus ja ilmoittaa mahdollisista virheistä tai puutteista ennen maksun suorittamista.

Matkasopimus syntyy, kun matkustaja tilattuaan matkan maksaa Helin Matkatoimistolle ennakkomaksun (alkaen 200 e / hlö) 7 vrk sisällä matkan vahvistuksesta. Loppuerä maksetaan viimeistään 45 vrk ennen matkaa. Jos lentoyhtiön vaatimuksesta lentoliput on kirjoitettava tätä aiemmin, erääntyy lentojen osuus matkasta maksettavaksi lentoyhtiön vaatimuksia mukaillen. Sesonkiaikoina, mm. joulumatkoilla, loppuerä erääntyy maksettavaksi 60 vrk ennen matkaa. Mikäli maksusuoritus laiminlyödään, on matkanjärjestäjällä oikeus purkaa sopimus. Jos matka varataan alle 45 vrk ennen lähtöä, matkaa varattaessa suoritetaan koko matkan hinta, ellei toisin sovita.

Matkustajan tulee matkaa varatessaan antaa nimitiedot täsmälleen samassa muodossa kuin ne ovat matkalla käytettävässä passissa. Uudelleen kirjoitettavista lipuista ja matkadokumenteista veloitetaan muutoskulu 100 e/henkilö sekä palveluntuottajan perimät kulut. Jos lentoyhtiön säännöt eivät salli nimenmuutosta, kuluina veloitetaan lisäksi lentolipun koko hinta (ks. kohta Varausmuutokset). Yksin matkustava alaikäinen (alle 18-vuotias) tarvitsee aina huoltajan kirjallisen suostumuksen matkasopimuksen tekemiseen. Vastuu ko. suostumuksen lähettämisestä matkanjärjestäjälle on asiakkaalla.

Uuden maksupalvelulain mukaisesti perimme luottokorttimaksuista korttiyhtiön veloittaman luottoprovision. American Expressillä 3 % tämä osuus on matkan hinnasta. Marginaaliverollisissa matkoissa myös maksutapalisään lisätään 24 % alv.

2. Passi ja viisumit

Matkustaja on vastuussa tarvittavien matkustusasiakirjojen, useimmiten passi, hankinnasta. Useimmilla matkoillamme tarvitaan voimassa oleva ulkomaanpassi. Useat maat edellyttävät, että passi on voimassa vielä 6 kuukautta matkan jälkeenkin. Matkustajan tulee varmistaa passin voimassaolo ja kunto, sekä että passissa on riittävästi tyhjiä sivuja mahdollisia viisumeita ja leimoja varten.

Matkustaja vastaa tarvittavien viisumeiden hankinnasta, mikäli toisin ei ole sovittu.

Ellei Teillä ole Suomen passia, pyydämme ilmoittamaan siitä jo matkaa varatessanne. Matkanjärjestäjä ei vastaa matkustajalle aiheutuvasta vahingosta, mikäli hänen matkansa estyy tai keskeytyy puutteellisten matka-asiakirjojen, rikkinäisen passin tai viisumin epäämisen vuoksi.

3. Matkalippujen lähettäminen

Liput lähetetään matkustajalle tai ovat noudettavissa toimistostamme n. 1-2 viikkoa ennen matkan alkua ellei muuta sovita.

4. Peruutusehdot

Matkojemme erityisluonteen vuoksi sovellamme matkoihimme yleisistä matkapakettiehdoista poikkeavia peruutusehtoja. Näitä peruutusehtoja noudatetaan peruutuksen syystä riippumatta (aiemmasta poiketen myös sairaustapauksissa). Näiden lisäksi sovelletaan Yleisten matkapakettiehtojen säännöksiä.

Kehotamme matkustajiamme ottamaan matkavakuutuksen, johon sisältyy peruutusvakuutus oman, lähiomaisen tai matkakumppanin (nimi ilmoitettava vakuutuksessa) vakavan sairastumisen tai kuoleman varalta, ja lisäksi kehotamme tarkistamaan vakuutuksen peruutusturvaehdot sekä korvausmäärärajoitukset. Tarkemmat ohjeet saatte vakuutusyhtiöltänne.

Peruutusehdot
Mikäli matkustaja peruuttaa matkansa

  • Viimeistään 45 vrk ennen matkan alkua, peritään toimistokuluina 200 e / henkilö, sekä mahdolliset todelliset peruutuskulut
  • Tämän jälkeen pidätetään todelliset peruutuskulut ja toimistokulut, kuitenkin vähintään 400 e / henkilö
  • Myöhemmin kuin 72 tuntia ennen matkaa pidätetään vähimmäismäärässä 95 % matkan hinnasta.

Lentojen maksun ja lipunkirjoituksen jälkeen lennoilla ei yleensä ole muutos- eikä peruutusoikeutta, eikä niitä voi siirtää toiselle henkilölle. Korkean sesongin aikana (esim joulu-vuodenvaihde, pääsiäinen jne) myös muut tahot, esimerkiksi hotellit, perivät usein 100 % peruutuskulut.

5. Varausmuutokset

Asiakkaan tekemät muutokset varauksissa rinnastetaan peruutuksiin. Jokaisesta varaukseen tehtävästä muutoksesta perimme muutoksesta aiheutuneet todelliset kulut sekä muutoskulun, joka on vähintään 200 e / muutos. Huom! Myös jo tehdyn muutoksen peruuttaminen tulkitaan uudeksi muutokseksi.

Mikäli Helin Matkatoimisto joutuu ulkopuolisista syistä muuttamaan varausta, tulee asiakkaan 7 päivän kuluessa saatuaan muutoksesta tiedon ilmoittaa, hyväksyykö hän muutoksen. Mikäli asiakas ei ota em. tavalla yhteyttä, katsoo Helin Matkatoimisto asiakkaan hyväksyneen muutoksen.

Nimenmuutokset

Nimenmuutoksista veloitetaan muutoskulu 100 e/henkilö sekä palveluntuottajan perimät kulut. Jos lentoyhtiön tai muun yhtiön säännöt eivät salli nimenmuutosta, kuluina veloitetaan lisäksi lipun tai palvelun koko hinta.

6. Henkilötietojen luovutus ja tietosuoja

Varatessaan matkan asiakas antaa Helin Matkatoimisto Oy:lle suostumuksensa käsitellä henkilötietoja Helin Matkatoimisto Oy:n asiakasrekisteriselosteen mukaisesti.

Asiakkaan henkilötietoja voidaan luovuttaa matkan kannalta olennaisille yhteistyökumppaneille ja viranomaisille, sekä EU/ETA maihin että niiden ulkopuolisille alueille. Tietojen käsittelyssä sovelletaan EU:n tietosuojalain periaatteita.

7. Lentokenttäverot ja -maksut

Eri lentokentillä käteisellä perittävät pakolliset lähtömaksut tai viisumit eivät sisälly matkan hintaan, lentolippuun liittyvät lentoverot sen sijaan kuuluvat.

8. Takaisinmaksut

Jos matkustaja käyttää vain osan varaamistaan palveluista ei takaisinmaksua käyttämättömistä palveluista voi suorittaa.

9. Matkustajan velvollisuus tarkistaa kuljetustiedot

Matkustajalla on velvollisuus tarkistaa lentolippujen ja hotelli- ym, vouchereiden oikeellisuus ja tarkistaa paluulentonsa lähtöajat.

Matkustajan tulee myös tarkistaa nimien oikeinkirjoitus ja varmistaa, että hänellä on mukanaan tarvittavat matkadokumentit.

10. Lentoliikenteen ongelmat, aikataulumuutokset ja matkakohteen erityisolot

Lentoliikenteessä voi esiintyä myöhästelyjä, viime hetken aikataulunmuutoksia ja jopa lentojen peruuntumisia. Koska korvaavia lentoja voi olla vaikea saada, edellä mainitun kaltaiset ongelmat saattavat aiheuttaa muutoksia matkan ohjelmaan ja matkakohteiden kiertojärjestykseen. Matkanjärjestäjä pidättää oikeuden ohjelmanmuutoksiin, jotka johtuvat tällaisista matkakohteen erityisoloista.

11. Hinnanmuutokset ja matkan lopullinen hinta

Matkojen hinnat annetaan sitoumuksetta ja ne perustuvat kunkin matkan hinnoittelupäivänä voimassa olleisiin tariffeihin ja valuuttakursseihin. Varaamme oikeuden Yleisten matkapakettiehtojen mukaisiin hinnanmuutoksiin. Lopulliseen hintaan voivat vaikuttaa tariffien, polttoainehintojen ja valuuttakurssien muutokset. Matkapaketti koostuu mahdollisesti eri valuuttahinnoin tarjotuista osista, kuten lennot, majoitukset, kuljetukset, retket jne.

Matkat tehdään kansainvälisillä reittilennoilla ja kuljetusmuodon sekä räätälöidyn matkapaketin erikoisluonteesta johtuen matkanjärjestäjällä on Yleisten matkapakettiehtojen mukaisesti oikeus korottaa hintoja sopimuksen syntymisen jälkeen, mikäli matkan hintaan vaikuttavissa valuuttakursseissa, viranomaisten vahvistamissa lentohinnoissa tai veroissa tapahtuu muutoksia. Kuluttajaviranomaisen ohjeiden mukaisesti tarkistamme hinnan ja siihen vaikuttavat verot, polttoainelisämaksut sekä valuuttakurssit kuusi viikkoa ennen matkan alkua.

12. Matkatavarat

Matkatavaroiden kuljetuksessa noudatetaan kunkin kuljetusyhtiön voimassa olevia määräyksiä. Lentoyhtiöt voivat halutessaan rajoittaa matkatavaran määrää ja kokoa. Myös matkakohteen kuljetusyhtiöillä saattaa olla matkatavaroita rajoittavia määräyksiä.

Kehotamme hankkimaan matkatavaroille matkavakuutussuojan niiden katoamisen, viivästymisen tai vahingoittumisen varalta.

13. Vakuutusturva

Matkat eivät sisällä peruutusturvamaksua. Kehotamme matkustajiamme jo matkan varausvaiheessa ottamaan matkavakuutuksen, johon sisältyy peruutusvakuutus oman, lähiomaisen tai matkakumppanin (nimi ilmoitettava vakuutuksessa) vakavan sairastumisen tai kuoleman varalta. Tarkemmat ohjeet saatte vakuutusyhtiöltänne.

Lisäksi kehotamme matkustajiamme tarkistamaan myös vakuutuksensa peruutusturvaehtokohdan. Joissakin vakuutuksissa korvausmääriä on rajoitettu, josta voi seurata matkustajan oman vastuun laajentuminen. Kehotamme myös tarkistamaan matkavakuutuksenne kattavuuden mm. mahdollisen vuoristotaudin tai sukeltajantaudin osalta.

Matkanjärjestäjä ei ole vahingonkorvausvastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat ylivoimaisesta tilanteesta, lakkotilanteista, luonnonkatastrofeista, terrorismista tai muista vastaavista tilanteista. Matkanjärjestäjä ei myöskään vastaa matkustajille tai matkatavaroille mahdollisesti sattuvista vahingoista. Kaikissa matkakohteissa ei omaisuuden ja henkilön turva ole yhtä hyvä kuin Suomessa. Joihinkin ns. sotariskimaihin voi vakuutuksen saada voimaan vain lisäsopimuksesta ja -maksusta. Tarkemmat tiedot sotariskimaista ja ohjeet mahdollisen matkavakuutuksen laajennuksesta saatte vakuutusyhtiöltänne. Lisätietoja kohdemaiden yleisestä turvallisuudesta saa mm. Suomen ulkoministeriön matkustustiedotteista. Matkustajan turvallisuudesta ulkomailla vastaavat matkustajan itsensä ohella ensisijaisesti kyseisen maan viranomaiset. Matkustajan on toimittava kohteen olosuhteet huomioon ottaen. Kohteen turvallisuutta ja muita kohdetta koskevia olennaisia tietoja on saatavissa ulkoministeriöstä ja terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta; esim. kyseisten tahojen internetsivustoilta. Matkustajan on tutustuttava kohteen olosuhteisiin mm. edellä mainittujen tietojen avulla. Ilma- ja merikuljetukseen liittyvän tapahtuman tai vahingon osalta matkanjärjestäjän vastuu rajoittuu enimmillään sen mukaan, mitä ilmakuljetuslainsäädännössä on säädetty. Matkanjärjestäjä noudattaa merikuljetusten osalta merilain mukaisia vastuunrajoituksia, jolloin matkustajan on eräissä tapauksissa osoitettava, että kuljetusvahinko on johtunut matkanjärjestäjän/kuljetusyhtiön huolimattomuudesta.

14. Riidanratkaisu

Jos valmismatkasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

15. Yleistä

Kohteen turvallisuutta ja muita kohdetta koskevia olennaisia tietoja on saatavissa ulkoministeriöstä ja terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta; esim. kyseisten tahojen Internet-sivustoilta www.um.fi ja www.thl.fi. Matkustajan tulee tutustua kohteen olosuhteisiin mm. edellä mainittujen tietojen avulla

Kansainvälisen käytännön mukaan hotellihuoneet luovutetaan lähtöpäivänä viimeistään klo 12.00. Mikäli lähtö hotellista tapahtuu vasta illalla, voidaan huone lisämaksusta varata käyttöön tietyksi lisäajaksi tai hotellista lähtöön saakka. Matkan hintaan mahdollisesti sisältyvillä aterioilla eivät ruokajuomat sisälly matkan hintaan, ellei toisin ole mainittu.

Järjestämämme matkat on tarkoitettu yksityiseen loma- ja virkistysmatkailuun. Mikäli matkaa käytetään muuhun tarkoitukseen (esim. liikematkana), ei matkanjärjestäjällä ole esine- ja varallisuusvahingoissa korvausvastuuta eikä yleisten matkapakettiehtojen mukaista vahingonkorvausvastuuta. Käyttämättömistä palveluista ei suoriteta takaisinmaksua.

Lentoyhtiöt ovat velvoitettuja EU-komission päätöksen perusteella antamaan useiden maiden maahantuloviranomaisille pääsyn jokaisen matkustajan varaus- ja lentotietoihin. Siirrettävät PNR-tiedot koostuvat useista elementeistä, esim. matkatoimiston nimi, matkustajan nimi ja yhteystiedot. Tietoja käytetään turvallisuustarkoituksiin.

Matkoja varten Helin Matkatoimisto Oy:lle luovutettuja henkilötietoja siirretään matkan järjestämistä varten yhteistyökumppaneille myös EU-/ETA-maiden ulkopuolelle.

Tietosuojasta saat lisätietoja tietosuojailmoitus-sivulta.

Koska eri maista saatavissa esitteissä tai muiden tahojen nettisivuilla voi olla epätarkkuuksia ja virheitä, matkanjärjestäjä vastaa vain itse tuottamiensa esitteiden, nettisivujen ja matkaohjelmien sisällöstä. Matkanjärjestäjä varaa oikeuden muuttaa nettisisältöä ja sopimusehtoja ennen matkasopimuksen syntymistä. Emme vastaa lyöntivirheistä.

Matkapakettiehdot

Helin Matkatoimisto Oy on Suomen Matkatoimistoalan Liiton jäsen ja noudattaa myymiensä matkapakettien osalta muilta kuin edellä mainituin osin Yleisiä matkapakettiehtoja. Ehdot ovat luettavissa sivuillamme sekä saatavana toimistostamme tai mistä tahansa matkatoimistosta tai Kilpailu- ja kuluttajaviraston sivuilta tämän linkin takaa

Helin Matkatoimisto on Kuluttajaviraston vakuusrahaston/ valmismatkaliikerekisterin jäsen (rek. tunnus 3052/00/Mj).


Vastuullinen matkanjärjestäjä:

Helin Matkatoimisto Oy

Y-tunnus 0551698-9
Yliopistonkatu 34, 40100 Jyväskylä, puh. 0207 466 720
Snellmaninkatu 15, 00170 Helsinki, puh. 0207 466 730